FANDOM


Randomboxtitle

เลือกประเทศ (หน้าเหล่านี้ เป็นภาษาอังกฤษ):

Gachapon getit notice

Result congratulation1

Congratulation1

Result congratulation2

Congratulation2

Result congratulation3

Congratulation3


ตอนนี้คุณเล่น CSO เซิร์ฟเวอร์ไหนอยู่?
 
0
 
0
 
8
 
1
 
2
 
2
 
23
 

แบบสำรวจถูกสร้างขึ้นที่ 11:58 เมื่อ 15 กันยายน 2558, และมี 36 คนเข้าลงคะแนนเสียง
รับข้อมูลจาก "http://th.cso.wikia.com/wiki/Code_Box?oldid=2476"